MİMARİDE ESKİZİN ÖNEMİ VE YERİ

Mimaride tasarım, tasarımcının hayal etmesiyle başlayan bir serüvendir. Bu yolculuğun hiçbir evresinde mimar tek başına değildir. Tek başına tasarımını kurgulamaya başladığı noktada, işin içine kullanıcının ihtiyaçları, istekleri ve projesinin koşullarının girdiği bir yolculuk başlamış demektir. Bu aşamadan sonra tasarımcı artık kurguladığı ve hayal ettiği her şeyi karşısındakine anlatabiliyor olmalıdır. Bunun Devamı…

İç Mimaride Ahşap ve Renk Uyumu

Yaşadığımız mekanları tasarlarken renk seçimine dikkat etmemiz gerekir. Bir mekana girdiğimizde, dikkatimizi çeken ilk şey renk yelpazesi olur. Her bir renk insanlarda farkı bir etki uyandırır. Renklere yaşımız, çevremiz, işimize de bağlı olarak farklı anlamlar yükleriz. Mekanı ağırlıklı olarak kullanılan renge göre algılarız. Daha sonra eşyaların detayları kendini gösterir. Bulunduğumuz ortamda renklerin Devamı…

İç Mimaride Malzeme Kullanımı ve Sürdürülebilirlik

İç mekânlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için malzeme seçimi, mekânların doğru yerleşimi ve iklim koşullarının önemi oldukça fazladır. Sürdürülebilirlik kelime anlamı ile “Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.” olarak tanımlanıyor. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve benzeri sorunlarla iç içe olduğumuz bu yüzyılda, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın her geçen yıl artması Devamı…

Mimaride Doğal Malzeme Kullanımı

Malzemeler, insanlığın var oluşundan bugüne kadar temel ihtiyaçları karşılamak için bir araç olmuştur. İlk çağlarda insanlar barınma sorunlarını doğal oluşumları kullanarak çözmüşler ve malzemeyi doğada olduğu gibi kullanmışlardır. Geçmişten günümüze kadar doğal malzeme mimaride, yapı sistemlerinde ve bina tipolojilerinin oluşmasında etkin rol oynamıştır. Malzemenin sağladığı olanaklar doğrultusunda mimari tasarımlar biçimlendirilmiştir. Devamı…

Mimarinin Sanat Akımlar ile Evrimi

Mimarlık, insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur. İnsanın olduğu her yerde, mimarlık da vardı ve var olmaya da devam edecektir. Ancak mimarlığın gelişme sürecine ilk katkı, ünlü Romalı mimarlık kuramcısı Vitruvius tarafından olmuştur. Vitruvius, başarılı bir mimarlık için gerekli üç bileşenden söz eder: “Firmitas, Utilitas, Venustas” yani “Sağlamlık, Kullanışlılık, Devamı…

Pandemide Kendini Yeniden Yorumlayan Ofisler

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şüphesizdir ki en çok çalışma hayatlarımızı etkiledi. Herkes durumu kabullenip, kendince yorumlayarak hayatına devam ediyor. Firmalar da karşılaştıkları durumları hafta hafta belki gün gün yöneterek üretkenliğine devam etmeye çalışıyor. Peki süreç ofislere neler kattı, bizleri ne bekliyor ? İletişimPek çok yönetici dijitale taşınan toplantılar Devamı…

Renkler ve Etkinliği

Yaşamın içerisinde bütün renkler, görselliği algılama ile ilgili hassasiyeti olan veya olmayan bütün bireyler için önem arz etmekte ve bu bireyler farkında olarak veya olmayarak renklerden etkilenmektedir. Renklerin kullanıldığı yerler ve sıklığı ruhsal durumumuzu ve o renge sahip nesneye yönelik duygumuzu etkilemektedir. Muhakkak ki bu durumla ilgili kişisel birçok etken Devamı…

Ergonominin Çalışan Verimine Etkisi

Çalışma hayatımızda pek çoğumuz çeşitli problemlerle karşılaşmaktayız. Problemler işverimliliğimizi, beden ve ruh sağlığımızı etkilemektedir. Bu nedenle çalışma ortamımızın bize özel olmasıgerekmektedir. Çalışırken ergonomik unsurlar göz önünde bulundurulmalı, en rahat ortamhazırlanmalıdır. Ergonomi motivasyon ve verimlilikte önemli bir araçtır. Ergonomi bilimi, çalışanın daha rahat birortamda çalışmasını öngörür. Çalışma alanındaki düzen, kullanılan renkler, Devamı…

YENİ NORMAL DÜZENDE İNSAN ODAKLI ÇOKLU ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN TASARIM KONSEPTİ

Günümüz şartları ve gelişen teknoloji ile hayatımızın pek çok alanında değişiklikler oluyor. Birçok insan ve firma da bu değişimlere ayak uydurmaya çalışıyor. Bu değişimlerden biri de çalışma alanları… Geleneksel çalışma alanlarının yerini artık daha modern, daha minimalist ve daha insan odaklı alanlar almış durumda. Yapılan her tasarım, üretilen her fikir, Devamı…