Yaratıcılık kavramı var olanlardan yeni şeyler üretme, somut materyalleri kullanarak yeni şeyler elde etmektir. Yani yoktan var etmekle karıştırılmamalıdır.

Düşüncede, fikirde yenilikler oluşturabilmek yaratıcılık ürünü olarak değerlendirilir. Bu ürünler bir eser, yeni bir fikir veya yöntem olabilir. Yaratıcılık yeteneği doğuştan olabildiği gibi sonradan da geliştirilebilmektedir. Aslında biz, her insanda yaratıcılık yeteneği olduğunu düşünmekteyiz. Daha sonradan alınacak eğitim ya da yöntemlerle geliştirilebileceğinden bu yönde gayret göstermek gerektiği de bilimsel gerçekler kapsamındadır.

Yaratıcılık yeteneğinin mizahla yakın ilişkisi çok uzun zaman önce keşfedilmiştir. Ünlü felsefecilere bakıldığında mizah yeteneklerinin ne kadar çok gelişmiş olduğu hemen göze çarpmaktadır. Ama maalesef toplumumuzda eskiden beri süre gelen yaratıcılığın önünü kesen yaklaşım hep mevcut olmuş, hatta başımıza icat çıkarma gibi sözlerle yaratıcılığın gelişmesi engellenmiştir diyebiliriz.

Yapılan deneylerle mizah anlayışının yaratıcılık üzerindeki olumlu etkileri tespit edilmiş, mizah duygusuna sahip olanların daha fazla yeni fikirlere yeni eserlerin oluşumuna yatkın oldukları gözlemlenmiştir.

Mizah ile yaratıcılık arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Mizahta ve yaratıcılık özgünlük gerektirdiği gibi süreklilikte esas olanlar arasındadır. Örneğin mizah yazıları yazan yazarın ne yazacağı tahmin edilebiliyorsa özgünlüğü kalmamış ve sürdürülebilirliğini kaybetmiş demektir. Yaratıcılık var olan biçimleri değiştirir ve  yeni oluşumları bu biçimlerde değerlendirir. Mizah değişkenliği ile var olan kalıpları bozar ve kişinin aklında oyunlar oynayarak farklı düşünmeye sevk eder. Alışılmış kalıpları kırmak, yaratıcılığın ve mizahın işidir ve bu şekilde kendini gösterir.

Mizahın zeka gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Yaratıcılık ve mizah var olan otoriteye hep karşı çıkmıştır. Beynin harekete geçmesi için zihinsel esneklik ve özgürlüğün yanı sıra eleştirel yaklaşım gibi soyut kavramlar gerekir.

Aslında mizah yaptırım gücüne sahip eğlenceli bir düşündürme sanatıdır desek doğru olur diye düşünüyoruz. Mizahı ciddiyetsizlik ve gevezelik olarak görmemek gerekir. Mizahın yapıcı gücünden yararlanmak yaratıcılığı da beraberinde getirecektir.

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir