Vizyon arzulanan amaç ve hedeflerdir diyebiliriz. İnsanlığın tarihinden beri adını tarih sayfalarına yazdıran kişilere baktığınızda, bu kişiler liderler, önderler, sporcular, bilim insanları olabilir hepsinin mutlaka bir vizyonlarının olduklarını görürsünüz.

Misyon ise bir işletmenin, savunulan bir görüşün varlığının en önemli amacıdır. Bir işletme olarak düşünüldüğünde gelecekte olmak istediğiniz durum ya da yer, şimdiki durumunuz, toplum içindeki yeriniz ve çizdiğiniz imajınız misyonunuzu belirler.

Her işletme kurumsallaşmak ister ve bu süreçte önemli bir değer taşıyan vizyon ve misyon nasıl elde edilir? Hangi adımları takip etmek gerekir, birlikte bakalım.

Vizyon:

Vizyonun sözlük anlamına bakacak olursak öngörü, ileriyi görebilme, hayal gücü, rüya, görüş, düş olarak tanımlanmakla birlikte kullanıldığı cümlenin barındırdığı anlama göre ifade kazanır. Tarihten bu yana vizyon sahibi kişilerin içinde bulundukları ortamlardaki zorlukları hedeflerinden şaşamadan, mücadele ederek kazandıklarını görürüz. Bu yüzden başarmışlar ve vizyonlarıyla şu anki dünyamızı bize sunmuşlardır.

Vizyon ulaşılmak istenilen hedef ve amaçtır dedik ya, bu durum kendiliğinden oluşmayacağı gibi zorlu stratejilerin, hedeflerin, motivasyon, duygu ve değerlerin yönlendirileceği eğilimleri belirlemeyi gerektirir. Bunun için:

 • Başarılı ve iddialı olmak,
 • Net ve anlaşır olmak,
 • Sizi hatırlayabilir olmaları,
 • Katılımcı bir özelliğe sahip olmak,
 • Değerlere önem veriyor olmanız,
 • Görsel olmak,
 • Mobilize edebilmek,
 • Rehberlik edebilme özelliğiniz olması,
 • Tüketicilerin ihtiyaçlarından haberdar olmanız gerekir.

Misyon:

Toplumda belli bir görevi yerine getirmek olarak adlandırılan misyon, bir kuruluşun var olma nedenini ortaya koyar. Kuruluşların ne tür iş kolunda olduklarını, tüketici ve pazar ihtiyaçları, teknoloji ihtiyaçlarının veya tüm bu konuların birlikte ifade edilmesi misyonlarını belirler.  Misyon kuruluşların varlık nedeni, ulaşmak istediği hedeftir. Ve iş bölümlerini kapsar.

Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşü misyonlarını belirlemekle birlikte net anlaşılabilmesi için:

 • Kuruluşların genel felsefesi ve iş yapma felsefesini,
 • Kuruluşun kendini nerede gördüğünü,
 • Hangi sektörde hizmet vereceğini,
 • Üretmeyi düşündüğü temel mal ve hizmetlerin neler olduğunu,
 • Üretimde kullanılacak temel teknolojilerin neler olması gerektiğinin bilmesi gerekir.

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir