Tek bir hedef için ortak hareket edebilen, kişisel yeteneklerini ekip arkadaşlarıyla organize olarak kullanabilen, sağlıklı diyalog kurabilen muhalif düşünceler olsa dahi uyum içinde ortak amaca yönelebilen bir ekip yenilikçi ve özgün çalışmalara imza atabilir. Bu şekilde entegre olabilmiş bir ekibin üyeleri yaptıkları işe değer katabilir ve problem çözmede başarı gösterebilirler.

Ekip çalışmasında önem verilmesi gereken faktör, anlayış ve uyumdur. Her birey kendini bir bütünün parçası olarak görmeli ve ekip arkadaşlarıyla kenetlenmelidir.

Bu özelliklere sahip olmayan ekiplerin başarı şansı hiç yoktur. Ekip üyelerini bir zincirin halkası olarak düşündüğünüzde bir kişinin uyumsuzluğu, egosu motivasyonu ve uyumu bozacağından tüm çalışmayı tehlikeye atarak istenmeyen sonuçlara götürebilir.

Ekip çalışmasında yer alacak kişilerin tesadüfen bir araya gelmesi söz konusu olamaz, oluşturulması için takım çalışması ruhunu taşıyabilen farklı pozisyonlarda görevi olabilen, aynı amaç için çalışmayı amaç edinmiş kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur.

Takım çalışmasında performansın artmasındaki önemli etmenlerden biride kişi sayısıdır. Yapılan araştırmalar en iyi ve etkili takım çalışması, 4-8 kişi sayısına sahip guruplardan oluşmaktadır. Sayı arttıkça verimliliğin düştüğü gözlemlenirken, sayısı yüksek guruplarda devamsızlık, kamplaşmalar, memnuniyetsizlik, ekip arkadaşları arasında sürtüşme olasılığının fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Ekip sayısı 7-8 kişiyi aşmayan projelerde verimlilik, kendi kendilerini yönetebilme ve yenilikçi çözümler üretebilme, fazla sayıda olan ekiplere göre çok daha yüksektir. Küçük takımlarda etkili diyalog, uyum, paylaşımcılık, güven ve başarma daha çok görülmektedir. Ayrıca sayısı az olan takımların avantajı, guruptaki bir fikre uyum sağlama ve işi üstlenme daha yüksek oranda olurken, ekip elemanlarının çok olması durumunda, özgür düşüncenin ve yaratıcılığın ihmal edildiğine daha fazla rastlanmaktadır. Kişilerin iş yükünü diğer kişiye atma çabasına eleştirel bakışın darlaşması eklenince çözüm yolları tıkanarak motivasyon ve projeye olan inanç azalmakta, bu kargaşa grup içinde gerginliğe ve kızgınlığa yol açarak verimliliğin düşmesine neden oluyor.

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir