Ofisler Neden Değişmeli?

          Dünya içindeki yaşam döngüsünde hatta daha genel düşünülürse evren boyutunda bile sürekli bir değişim ve adapte olma durumu söz konusudur. Değişimin temelinde yer alan insan, bu değişimi hem yönlendirir hem de kendi faydasına kullanır. Değişimin kendini en çok hissettirdiği alan, yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte iş dünyası olmuştur. İş dünyası içerisinde değişen istekler ve beklenen hizmetin günden güne farklılaşmasından ötürü çok hızlı bir değişim ve bu değişime çok hızlı bir adapte olma durumu iç içe yaşanmaktadır.

          Geleneksel ofis diye adlandırabileceğimiz anlayış, hiyerarşiye çok önem veren, ofis içi çalışma ortamlarının net olarak parsellendiği, cansız ve koyu renkler taşıyan yüzeyleri barındıran, düz mantıkla sadece çalışma ve iş üretme hedefi taşıyan, iletişimi değil iletişimsizliği sağlamaya çalışan, sert resmi bir anlayışla oluşturulan ofisleri anlatmaktadır.

          Ancak günümüz iş dünyasında beklenen bu anlayıştan çok farklılaşmıştır. Sadece iş üretmektense, daha sonra çok güzel sonuçlar doğuracak olan işleri üretmek için öncesinde iyi fikir, kaliteli fikir üretmek önem kazanmıştır. Fikir üretmek için ise geleneksel ofis anlayışından farklı olarak, çalışanların tamamen iletişim halinde olması ve bu şekilde üretilen fikirlerin diğer üretilen fikirler ile süzgeçten geçerek, iş üretme öncesinde ortaya harmanlanmış, güçlenmiş ve ayakları yere basan bir fikrin çıkmasını sağlamak önem arz etmektedir.

          Çağdaş ofis anlayışı bu noktada devreye girmektedir. Ofis tasarımı yapılırken çalışanların konforu için, adım adım her aşama planlanmalı ve bu planlar pratikte uygulamaya geçilmelidir. Çalışanların ofis binasına nasıl rahat ulaşabileceklerinden başlayarak,

  • Ofis içi mekan dağılımlarının ve mekan geçişlerinin şeffaf bir rahatlık taşıması,
  • Keskin hiyerarşik ayrımlardan kaçınılması,
  • Birbiri ile uyumlu olan sıcak renklerin, mobilyalarda, mekan bölme elemanlarında, zemin kaplamalarında, tavan kaplamalarında mutlaka uyum içinde kullanılması,
  • Islak hacimler ile ofis içi çalışma alanlarının geçişlerinin rahatsız edici olmaması,
  • Ofis içerisinde çalışanların faydalanabileceği, fikir alışverişlerinde bulunabileceği, verdikleri molaları verimli şekilde geçirebilecekleri çeşitli aktivite alanları oluşturulması,
  • Ofis içerisinde bitki öğelerinin abartmadan minimal bir şekilde etkili kullanılması,
  • Çalışanların ev ortamına yakın bir konforda çalışabilmeleri için yönetici baskısından uzak bir şekilde kontrollerinin sağlanabileceği ofis yerleşimleri yapılması,
  • Ofis içi aydınlatma elemanlarının tasarım ve teknik anlamda etkili kullanılması,
  • Ofis içi akustiğinin sağlanması anlamında zemin, duvar vb. yerlerde ses emici özelliği olan ofisi içi tasarım elemanlarının kullanılması,

önem arz etmektedir. Bu liste madde madde sıralandığında kesin çizgileri olmayan ve farklı kişilerce farklı yorumlanabilecek nitelik ve niceliktedir. Ancak öncesinde de belirtildiği üzere bu listenin sahip olduğu bir felsefe vardır ve liste içerisinde yer alacak olan değişkenler bu felsefeyi destekler nitelikte olmalıdır.

          Çağın ofis firması olarak belirtmiş olduğumuz çağdaş ofis anlayışının taşıdığı değerlere sahip çıkmak adına, yoğun ar-ge ve planlama çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalar içerisinde, mevcut mobilyalarımızın tasarım revizeleri, yeni ofis mobilyası tasarımları ve anahtar teslim projelerimizde mimarlarımızın sağlamış olduğu çağdaş yaklaşımın korunması çabası yer almaktadır.

          Güzel fikirler güzel ofislerden çıkacaktır ve bu fikirler ülkemiz tarafından dünyanın güzelleşmesine destek verecektir. Çağdaş ofis anlayışını yakalamak ulusal anlamda bir sorumluluktur. Üretici ve uygulayıcı firmalar olarak bu değere sahip çıkmalı ve global anlamda öncülük etmeliyiz.

Mimar Osman Serdar SANCAK

BY CAGIN OFFICE

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir