Yönetim disiplini anlamına gelen insan kaynakları yönetiminin önemi her geçen gün artış göstermektedir.

Günümüzde büyüklüğü hangi ölçekte olursa olsun işletmeler, bünyelerinde insan kaynakları yönetimi departmanının gerekliliğinin farkına varmışlar ve bu alandaki istihdamı kendileri açısından zorunlu olarak görmeye başlamışlardır. Şirketlerin zaruri ihtiyaçları arasında gösterilen insan kaynakları yönetimi, bir moda kavram olmaktan çıkıp üzerinde ciddi analizler yapılan bir yöntem haline gelmiştir.

Peki insan yönetimi tam olarak nedir? Neleri kapsar, nasıl gelişmeler geçirmiş ve eski şirket yönetimlerinden farkı nelerdir? birlikte bakalım.

İnsan kaynakları tanımını maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde listeleyebiliriz:

  • İnsan kaynakları yönetimi, bir işyerindeki çalışanların yapısal ve işleyiş bakımından ayrı ayrı ele alınmasını ve bölünmüşlüğünü ortadan kaldırarak, bütünlüğü sağlamak tek bir çatıda toplamak amacıyla kurulan yönetsel bir oluşumdur.
  • İnsan kaynakları yönetimi, endüstri ilişkileri ile iş yerindeki personelin yönetimini yapan departmanın birleşmesinden doğan ve yönetim biriminin kurduğu yeni bir alan olup başlı başına yeni bir oluşumdur.
  • İnsan kaynakları yönetimi geniş bir yelpazede istihdam ilişkilerindeki iletişimi kapsayan ve kişisel iş ilişkilerinin gelişerek iyi bir noktaya gelmesini sağlayan, işçi – yönetici ilişkilerini entegre eden bir zincirdir.

İnsan kaynakları yönetiminin tarihi:

İnsan kaynakları yönetimi 80 lerden itibaren ibresinin yukarıyı işaret ettiği bir gelişim göstermiştir.  Aslında insan kaynakları yönetiminin tarihçesi 50 lere kadar uzanır. İlk olarak Amerika’da dillendirilen ve 80 lere kadar hak ettiği ilgiyi bulamayan insan kaynakları yönetiminin değeri günümüze kadar artarak gelmiştir. O yıllardan sonra, insan kaynakları yönetiminin değerindeki artışa sebep olarak, uluslararası rekabetin artması, dünyada ekonomik durgunluğun yaşanması, sendikaların personel alımlarındaki etkilerinin eskiye oranla azalması, bazı ülkelerde üretimdeki verimlilik oranının durma noktasına gelmesi gösterilmiştir.

Bu arada İngiltere, Amerika gibi güçlü ekonomiler üzerinde Japonya’nın etkisinin hızla artarak rekabet üstünlüğünü ele geçirmesi, insan kaynakları yönetiminin ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur.

Günümüzde ise organizasyonun değişmez değeri olan insan kaynakları yönetimi, pazar payını artırmak isteyen bütün şirketlerin vazgeçilmezleri arasındadır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir