Çalışma hayatımızda pek çoğumuz çeşitli problemlerle karşılaşmaktayız. Problemler iş
verimliliğimizi, beden ve ruh sağlığımızı etkilemektedir. Bu nedenle çalışma ortamımızın bize özel olması
gerekmektedir. Çalışırken ergonomik unsurlar göz önünde bulundurulmalı, en rahat ortam
hazırlanmalıdır.

Ergonomi motivasyon ve verimlilikte önemli bir araçtır. Ergonomi bilimi, çalışanın daha rahat bir
ortamda çalışmasını öngörür. Çalışma alanındaki düzen, kullanılan renkler, araç gereçler,
havalandırma ve aydınlatma çalışan psikolojisini etkilemektedir.

Yapılan araştırmalarda ergonomik unsurlar dikkate alınarak düzenlenen ortamda kolay motive
olabilme, performansta artış, daha az yorgunluk ve ortamdan doğan rahatsızlıktan daha az
şikayetçi oldukları ortaya çıkmıştır.

Günümüzde ergonomi kavramına ofislerde daha çok önem verilmektedir. İşletmeler ofis
düzenlemelerinde ergonomik unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Çalışma, verimliliği ve
performansı etkilediği gibi iş uyumu ve işe doyumunu arttırarak çalışan psikolojisini olumlu
etkilemektedir.

Bu sebeple işin insana uygun hale getirilmesi çok önemlidir.
Çalışanlar psikolojik olarak rahat bir ortamda daha
mutlu olacak, sorunlara yaklaşımları değişecek, motivasyonları artacak, monotonluktan
çıkmalarına yardımcı olacaktır. Psikolojisi açısından ofislerin ergonomik unsurlara göre
düzenlenmesinde başvurulabilecek pek çok imkân vardır. Duvarın renklenmesi, çiçek ve bitkileri
arttırmak, uygun bir müzik ilk yapılacaklar arasında olabilir.

Hazen Altındeğer
İç Mimar


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir