Mimarinin Sanat Akımlar ile Evrimi

Mimarlık, insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur. İnsanın olduğu her yerde, mimarlık da vardı ve var olmaya da devam edecektir. Ancak mimarlığın gelişme sürecine ilk katkı, ünlü Romalı mimarlık kuramcısı Vitruvius tarafından olmuştur. Vitruvius, başarılı bir mimarlık için gerekli üç bileşenden söz eder: “Firmitas, Utilitas, Venustas” yani “Sağlamlık, Kullanışlılık, Devamı…