MİMARİDE ESKİZİN ÖNEMİ VE YERİ

Mimaride tasarım, tasarımcının hayal etmesiyle başlayan bir serüvendir. Bu yolculuğun hiçbir evresinde mimar tek başına değildir. Tek başına tasarımını kurgulamaya başladığı noktada, işin içine kullanıcının ihtiyaçları, istekleri ve projesinin koşullarının girdiği bir yolculuk başlamış demektir. Bu aşamadan sonra tasarımcı artık Devamı…

İç Mimaride Ahşap ve Renk Uyumu

Yaşadığımız mekanları tasarlarken renk seçimine dikkat etmemiz gerekir. Bir mekana girdiğimizde, dikkatimizi çeken ilk şey renk yelpazesi olur. Her bir renk insanlarda farkı bir etki uyandırır. Renklere yaşımız, çevremiz, işimize de bağlı olarak farklı anlamlar yükleriz. Mekanı ağırlıklı olarak kullanılan renge göre Devamı…

İç Mimaride Malzeme Kullanımı ve Sürdürülebilirlik

İç mekânlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için malzeme seçimi, mekânların doğru yerleşimi ve iklim koşullarının önemi oldukça fazladır. Sürdürülebilirlik kelime anlamı ile “Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.” olarak tanımlanıyor. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve benzeri sorunlarla iç içe Devamı…

Mimaride Doğal Malzeme Kullanımı

Malzemeler, insanlığın var oluşundan bugüne kadar temel ihtiyaçları karşılamak için bir araç olmuştur. İlk çağlarda insanlar barınma sorunlarını doğal oluşumları kullanarak çözmüşler ve malzemeyi doğada olduğu gibi kullanmışlardır. Geçmişten günümüze kadar doğal malzeme mimaride, yapı sistemlerinde ve bina tipolojilerinin oluşmasında Devamı…

Renkler ve Etkinliği

Yaşamın içerisinde bütün renkler, görselliği algılama ile ilgili hassasiyeti olan veya olmayan bütün bireyler için önem arz etmekte ve bu bireyler farkında olarak veya olmayarak renklerden etkilenmektedir. Renklerin kullanıldığı yerler ve sıklığı ruhsal durumumuzu ve o renge sahip nesneye yönelik Devamı…

Ergonominin Çalışan Verimine Etkisi

Çalışma hayatımızda pek çoğumuz çeşitli problemlerle karşılaşmaktayız. Problemler işverimliliğimizi, beden ve ruh sağlığımızı etkilemektedir. Bu nedenle çalışma ortamımızın bize özel olmasıgerekmektedir. Çalışırken ergonomik unsurlar göz önünde bulundurulmalı, en rahat ortamhazırlanmalıdır. Ergonomi motivasyon ve verimlilikte önemli bir araçtır. Ergonomi bilimi, çalışanın Devamı…